Category: ประวัติดาราไทย

พิง ลำพระเพลิง ผู้กำกับและนักเขียนชื่อดังของเมืองไทย

พิง ลำพระเพลิง ผู้กำกับและนักเขียนชื่อดังของเมืองไทย

หลาย ๆ คนในเมืองไทยยกย่องผลงานของเขาเป็นอย่างมากเพราะแต่ละผลงานล้วนแล้วแต่ถูกสร้างขึ้นมาจากไอเดียและตัวของเขาเองแถมเขายังเป็นคนที่มุ่งมั่นเริ่มต้นตัวเองจาก

Read More »